Salgsprocessen

Hos Mit Franske Hjem hjælper vi jer igennem hele salgsprocessen

SALGSPROCESSEN

At have en troværdig engelsktalende ejendomsmægler, kan være yderst vigtigt for de fleste udenlandske sælgere under en salgsprocess.

En pålidelig mægler er en, som sælgeren stoler på kan koordinere hele salgsprocessen, men også gennemføre en tilfredstillende salgsaftale.

Mit Franske Hjem vil hjælpe dig med alle juridiske dele og håndtere de kulturelle forskelle og sprogproblemer, der kan opstå.

Vores medarbejdere hos Mit Franske Hjem er alle flersprogede og flere af dem bor i Frankrig, og vi gør vores yderste for at guide dig gennem processen.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål!

1) Undeskrive en salgsaftale med en ejendomsmægler

Det første skridt i at sælge en ejendom er at underskrive en aftale, en såkaldt salgskontrakt, med en licenseret og registreret ejendomsmægler i Frankrig. Salgskontrakten skal være formuleret efter en lovbestemt model, som gælder i hele Frankrig. Det inkluderer blandt andet ejerens navn, ejendommens adresse, en kort beskrivelse af ejendommen, mæglergebyr, kontraktens gyldighed, eventuelle særlige betingelser for salget samt en tidsfrist og opsigelsesbetingelser.

I Frankrig findes der både en eksklusiv og en ikke-eksklusiv salgskontrakt. Dette er vigtigt at diskutere med din ejendomsmægler, da valget af kontrakt kan have betydning for ejendomssalget og den endelige købspris

2) Technical Investigation and Law

Når man sælger en ejendom, skal sælgeren bestille en teknisk vurdering af ejendommen – “diagnostik”. Dette giver en redegørelse for den nøjagtige overflademåling af ejendommen (hvis ejendommen er en del af et boligejedejerskab), energiforbrug, vurdering af naturlige risici i området, det elektriske systems tilstand, gasinstallation, og hvis der er er spor af bly, asbest eller termitter i ejendommen. Ejeren skal ligeledes kunne fremvise gyldig ejerskabsattest og bevis for ejendomsskat.

Derudover skal du, når du sælger en ejendom og er en del af et boligselskab, være i stand til at give oplysninger om foreningens gebyrer, dets vedtægter og protokol fra de tre seneste årsmøder.

3) Budgivning – “Intention d’achat”

I Frankrig byder man enten den anførte pris eller under den. Sælgeren er forpligtet til at sælge, hvis køberens tilbud stemmer overens med den anførte pris og salgsordren. Når man giver et tilbud, bekræfter man normalvis skriftligt med det, der kaldes et “lettre d’intention d’achat”. Ved dette stadie af salgsprocessen er buddet end ikke bindende for køberen.

Sælgeren skal nøje overveje alle vilkår, inden han accepterer et tilbud, da en skriftlig accept betyder, at han er forpligtet til at sælge. Køberen kan således senere ansøge om erstatning, hvis sælgeren nægter at sælge ejendommen. Køberen kan trække sig tilbage, selv efter et tilbud er accepteret.

4) Vælg din notar

Notaren er en juridisk kvalificeret embedsmand, der udarbejder dokumenter, kontrollerer og er ansvarlig for registreringen af ​​salget. Franskmænd har ofte den samme notar gennem hele livet, da han kan rådgive om spørgsmål vedrørende arveafgift og lignende. Ofte er købere og sælgere repræsenteret af deres egne notarier, som derefter deler gebyret uden at øge omkostningerne

Notarer er upartiske og forventes at være neutrale, og deres endelige ansvar ligger foran den franske justitsminister. Notargebyret, også kaldet anskaffelsesomkostninger, inkluderer forskellige skatter og afgifter såsom stempelafgift og forsendelsesomkostninger. Den udgør ca. 7,5% af købsprisen på eksisterende varer og 2,5% af den nye produktion. Notargebyret betales af køberen.

Mit Franske Hjem samarbejder med flere pålidelige engelsktalende notarier

5) Den forberedende kontrakt – “Compromis de vente”

Den forberedende kontrakt er udarbejdet af en notar eller ejendomsmægler og inkluderer alle salgsbetingelserne. Dette skal være meget præcist, da det er grundlaget for den endelige aftale.

Den forberedende kontrakt indeholder alle købsbetingelser, såsom låneklausul, dato for overtagelse, mulig liste over møbler, der skal medtages i købet, information om gebyrer og boligforening. Den beskriver også, under hvilke omstændigheder kontrakten kan brydes uden sanktioner. Dette kan for eksempel være, at ejendommen har begrænsninger for byggetilladelse, eller hvis købernes pant ikke ville blive ydet. Underskrives denne aftale er det herefter bindende for sælgeren.

Mægleren skal nøje følge op på, at alle de nødvendige punkter er inkluderet, og at aftalen ikke indeholder klausuler, der påvirker sælgeren negativt.

6) Udbetaling og forudbetaling

Køberen er berettiget til at trække sig tilbage fra salget gratis inden for 10 dage efter, han har underskrevet og modtaget en kopi af den forberedende kontrakt med vedhæftede filer.

En vigtig bemærkelse er, at de 10 dage starter, efter at køberen har modtaget alle vedhæftede filer, der vedrører ejendommen, så det er ikke nok kun at have underskrevet den forberedende kontrakt. Derefter er fortrydelsesfristen udløbet.

Udbetalingen på mellem 5 og 10% deponeres på en konto, der administreres af notaren. Det skal være notariatet i hænde senest 10 dage efter underskrivelsen af ​​den forberedende kontrakt forudsat, at køberen ønsker at gennemføre købet.

7) Endelige kontrakt/skøde – “Acte authentique de vente”

Når notaren har gennemført alle inspektioner og fået alle de nødvendige oplysninger om byplanlægning og eventuelle prioritetslån på ejendommen, kan den endelige købskontrakt, også kaldet “”Acte authentique de vente””, underskrives. Det tager normalt to til tre måneder mellem underskrivelsen af ​​””Compromis de Vente”” og “”Acte authentique de vente””.

På dagen for den endelige underskrevet kontrakt sikrer notaren, at det samlede beløb er modtaget på deponeringskontoen.

Overtagelsen sker samme dag som underskrivelsen af ​​kontrakten, derfor skal ejendommen forlades inden underskrivelsen.

Når kontrakten er underskrevet, overlades nøgler, og begge parter modtager et skriftligt bevis på handelen.

8) Betalinger og skatter

Notaren overfører det fulde beløb til sælgeren efter, at kontrakten er underskrevet. Det er også notaren, der håndterer alle transaktioner i forbindelse med salget; potentiel kapitalgevinstskat, omkostninger til opstilling af nye lån og mæglergebyrer, hvilket også overføres på samme dag som underskrivelsen af kontrakten.

Mægleren har ikke lov til at modtage salgsprovisionen før, at den endelige købskontrakt er underskrevet.

Ejendomsmæglerne hos Mit Franske Hjem kan hjælpe dig med at beregne kapitalgevinsterne før salget.

9) Tinglysning

Notaren registrerer salget. Den endelige afregning foretages nogle måneder efter salget i forbindelse med indhentning af kopien af ​​den juridiske handling samt kopi af “”authentique de l’acte de vente””, som sendes via post til køberen.

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du yderligere spørgsmål angående salgsprocessen.